Abundan d.o.o.

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - Petak: od 7:00 do 19:00, Subota: od 7:00 do 14:00
Telefon: +385 44 692 111, Fax: +385 44 692 116

Abundan d.o.o.
 
Greška
 • Greška u učitavanju tekuće vijesti.
Naslovnica Vijesti Zaštita Zaštita vinograda
Zaštita vinograda
Autor Tamara   

U zaštiti vinograda se, kao i pri svim ostalim kulturama možemo posavjetovati orijentacionim programima za zaštitu bilja, no uvijek valja pratiti vremenske prilike.

Kada govorimo o orijentacionom programu zaštite, još kažemo i da prije uporabe svakog pripravka treba detaljno pročitati uputu za primjenu i iste se pridržavati. Razmake i broj prskanja prilagodite uvjetima za razvoj bolesti, porastu loze količini oborina i osjetljivosti sorte (razmaci obično 10-12 dana). U izuzetno kišnim godinama (2014.) i specifičnim uvjetima potrebno je napraviti više prskanja od navedenih 8 koraka:

1. Bubrenje pupoljaka (kretanje)

 • pepelnica - močivi sumpor (Chromosul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG...) 3-6 kg/ha
 • crna pjegavost i peronospora - bakrov oksid (Nordox 75 WG) 1-1,5 kg/ha ili metiram (Polyram DF) 2kg/ha ili ditianon (Delan 700 WDG) 0,4-0,5 kg/ha
 • grinje, moljci i cikade - abamektin (Vertimec 018 EC, Kraft) 0,4 - 0,75 l/ha
 • korovi - glifosat (Cidokor, Herkules super, Ouragan...) 4-8 l/ha

2. Mladice dužine 5-50 cm (rast)

 • pepelnica - močivi sumpor (Chromosul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG...) 2,5-3 kg/ha ili metrafenon (Vivando) 0,2 l/ha
 • crna pjegavost i peronospora - azoksistrobin (Quadris, Universalis...) 0,8-1,2 l/ha ili metiram (Polyram DF) 2kg/ha ili ditianon (Delan 700 WDG) 0,4-0,5 kg/ha
 • grinje - abamektin (Vertimec 018 EC, Kraft) 0,4-0,75 l/ha
 • korovi - glifosat (Cidokor, Herkules super, Ouragan...) 4-8 l/ha

3. Intenzivan rast do cvatnje

 • pepelnica - močivi sumpor (Chromosul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG...) 2,5-3 kg/ha + penkonazol (Topas 100 EC) 0,25 l/ha ili samo piraklostrobil + metiram (Cabrio Top) 2kg/ha
 • crna pjegavost i peronospora - metalaksil-M (Ridomil) ovisno o kombinaciji sa drugim aktivnim tvarima (formulacija Gold Combi 2 kg/ha, a Gold MZ Pepite 2,5 kg/ha) ili piraklostrobil + metiram (Cabrio Top) 2kg/ha
 • korovi - dikvat (Reglone forte- sadrži i 15% okvašivača) 4-5 l/ha

4. Prije ili na kraju cvatnje

 • pepelnica - močivi sumpor (Chromosul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG...) 2,5-3 kg/ha + penkonazol (Topas 100 EC) 0,25 l/ha ili krezoksim-metil + boksalid (Collis) 0,4 l/ha ili metrafenon (Vivando) 0,2 l/ha
 • crna pjegavost i peronospora - metalaksil-M (Ridomil) ovisno o kombinaciji sa drugim aktivnim tvarima (formulacija Gold Combi 2 kg/ha, a Gold MZ Pepite 2,5 kg/ha) ili dimetomorf sa mankozebom (Acrobat MZ, 2,5 kg/ha) ili dimetomorf sa folpetom (Forum Star, 2 kg/ha)
 • trulež grožđa (Botrytis) - ciprodinil (Chorus 75 WG) 0,4-0,6 kg/ha ili boskalid (Cantus) 1 kg/ha
 • moljci - alfacipermetrin (Fastac 10 EC, Direkt) 0,15 l/ha ili deltametrin (Decis 2,5 EC) 0,4 l/ha
 • korovi - dikvat (Reglone forte- sadrži i 15% okvašivača) 4-5 l/ha

5. Početak rasta bobica

 • pepelnica - difenkonazol (Difcor 0,12 l/ha, Dynali 0,5-0,65 l/ha) ili piraklostrobil + metiram (Cabrio Top) 2kg/ha
 • crna pjegavost i peronospora - dimetomorf (Acrobat 2,5 l/ha, Forum Star 1,75-2 l/ha)  ili mandipropamid (Pergado 2,5 kg/ha) ili piraklostrobil + metiram (Cabrio Top) 2kg/ha
 • trulež grožđa (Botrytis) - fenheksanil (Teldor SC 500 1-1,5 l/ha) ili fludioksonil (Switch 62,5 WG 0,6-0,8 kg/ha)
 • moljci - emamektin benzoat (Affirm 1,5 kg/ha)
 • korovi - dikvat (Reglone forte- sadrži i 15% okvašivača) 4-5 l/ha

6. Pred zatvaranje grozda

 • pepelnica - difenkonazol (Difcor 0,12 l/ha, Dynali 0,5-0,65 l/ha)
 • crna pjegavost i peronospora - dimetomorf (Acrobat 2,5 l/ha, Forum Star 1,75-2 l/ha)  ili mandipropamid (Pergado 2,5 kg/ha)
 • trulež grožđa (Botrytis) - fenheksanil (Teldor SC 500 1-1,5 l/ha) ili fludioksonil (Switch 62,5 WG 0,6-0,8 kg/ha)
 • cikade - tiametoksam (Actara 25 WG) 200 g/ha
 • korovi - dikvat (Reglone forte- sadrži i 15% okvašivača) 4-5 l/ha

7. Zatvaranje grozda

 • pepelnica - močivi sumpor (Chromosul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG...) 3-4 kg/ha  ili metrafenon (Vivando) 0,2 l/ha
 • crna pjegavost i peronospora - azoksistrobin (Quadris, Universalis...) 2,5 l/ha ili metiram (Polyram DF) 2,5 kg/ha ili ditianon (Delan 700 WDG) 0,4-0,5 kg/ha
 • trulež grožđa (Botrytis) - fludioksonil (Switch 62,5 WG) 0,8 kg/ha ili boskalid (Cantus) 1 kg/ha
 • moljci - emamektin benzoat (Affirm 1,5 kg/ha) ili alfacipermetrin (Fastac 10 EC, Direkt) 0,15 l/ha ili deltametrin (Decis 2,5 EC) 0,4 l/ha
 • korovi - dikvat (Reglone forte- sadrži i 15% okvašivača) 4-5 l/ha

8. Mekšanje boba- promjena boje (šaranje)

 • pepelnica - močivi sumpor (Chromosul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG...) 3-5 kg/ha
 • crna pjegavost i peronospora - bakrov oksid (Nordox 75 WG) 1-1,5 kg/ha ili metiram (Polyram DF) 2,5 kg/ha
 • korovi - glifosat (Cidokor, Herkules super, Ouragan...) 4-8 l/ha
 • moljci - alfacipermetrin (Fastac 10 EC, Direkt) 0,15 l/ha ili deltametrin (Decis 2,5 EC) 0,4 l/ha

U slijedećem dijelu možete vidjeti slikovne prikaze najčešćih bolesti i štetnika na vinovoj lozi, no o njima ćemo detaljnije nekom drugom prilikom.

pepelnica bobe

crna pjegavost (fomopsis) na rozgvi

plamenjača (peronospora) na cvijetu/grozdu, te na licu i naličju lista

trulež grožđa/siva plijesan/Botrytis na grozdu

pauk na grozdu

oštećenje bobe od grozdovog savijača

 

Kako do Abundana

Upišite naziv grada iz kojeg dolazite.

Adresa:
Grad:
Država:


Preuzete vijesti