Abundan d.o.o.

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - Petak: od 7:00 do 19:00, Subota: od 7:00 do 14:00
Telefon: +385 44 692 111, Fax: +385 44 692 116

Abundan d.o.o.
 
Greška
  • Greška u učitavanju tekuće vijesti.
Naslovnica Category Blog 61. Seminar biljne zaštite
61. Seminar biljne zaštite PDF Ispis E-mail
Autor Tamara   

Seminari biljne zaštite imaju tradiciju dužu od 60 godina. Prvi Seminar biljne zaštite održan je krajem 1957. na Zavodu za entomologiju Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu. Seminaru je nazočilo 30 sudionika. Do 1977. godine Seminare je organizirao Fakultet poljoprivrednih znanosti. U organizaciji Seminara sudjelovala su dva Zavoda, a potom Institut za zaštitu bilja Fakulteta poljoprivrednih znanosti koji je predstavljao ustrojbenu jedinicu Fakulteta koja je okupljala sve koji su se bavili fitomedicinom. Od 1978. surorganizatorom Seminara postaje Sekcija za zaštitu bilja Saveza društava inžinjera i tehničara Hrvatske. Seminaru je 1977. godine nazočilo 240 sudionika. Seminar je mijenjao mjesto održavanja sve do 1987. Od tada pa do danas, s izuzetkom ratne 1992. godine, Seminar se održava u Opatiji. Broj učesnika Seminara početkom 80.-ih godina raste do 300 i više, a 1986. godine bilo ih je 430. Čak je i ratne 1992. godine kada je Seminar ponovno vraćen na kontinent, u Tuheljske Toplice, Seminaru nazočilo 300 sudionika. Sve do 2000. Seminare organizira Sekcija za zaštitu bilja koja je djelovala pri Hrvatskom agronomskom društvu. Osnivanjem Hrvatskog društva biljne zaštite organizaciju Seminara preuzima HDBZ. Od 2001. godine Seminare organizira Hrvatsko društvo biljne zaštite uz tri „zaštitarska" zavoda Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Zavod za poljoprivrednu zoologiju, Zavod za herbologiju i Zavod za fitopatologiju. Najveći broj sudionika bilježi se na jubilarnom, 50.-om Seminaru održanom 2006. godine na kojem je sudjelovalo čak 800 sudionika. Opća gospodarska kriza koja je pogodila i našu djelatnost odrazila se na broj sudionika no ponosno možemo reći da i u godinama krize bilježe 400-500 sudionika. Na Seminarima se godišnje izlaže 60-70 stručnih izlaganja koja uvelike pridonose razvoju struke i širenju stručnih znanja do krajnjih korisnika. Kroz Seminare ostvaren je veliki napredak u edukaciji i praksi u smjeru djelotvornije i ekološki prihvatljive zaštite bilja.

Znanje i stručnost iz područja fitomedicine sve su važniji i bez njih je danas nemoguće proizvesti poljoprivredne proizvode po standardima suvremenog svijeta. Činjenica da je seminar osigurao kontinuitet i da se održao u najtežim vremenima potvrđuje njegovu važnost za stručnjake biljne zaštite – fitomedicinare. Seminari su poznati kao mjesto na kojem se provodi transfer znanstvenih postignuća na području zaštite bilja u praksu te se unapređuje suradnja svih relevantnih dionika iz područja fitomedicine: znanstvenika, djelatnika Ministarstva, savjetodavaca, proizvođača i distributera sredstava za zaštitu bilja i krajnjih korisnika, agronoma u tvrtkama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i individualnih poljoprivrednih proizvođača.

Ove je godine seminar je bio održan od 7. do 10. veljače te je, između ostalih, dodijeljena i godišnja nagrada tvrtki Abundan d.o.o. koja je sponzor Seminara već deset godina.

 

 

Kako do Abundana

Upišite naziv grada iz kojeg dolazite.

Adresa:
Grad:
Država:


Preuzete vijesti